Szigorodó energiahatékonysági követelmények

2015. szeptember 26. után csak korlátozottan hozhatók forgalomba az Európai Unió tagállamaiban azon helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések, melyek nem érik el a 813/2013/EU rendelet szerinti szezonális hatásfokot és hangteljesítmény-szintet. Az EU rendeletek külön hazai átvétel nélkül, közvetlenül hatályosak, a szabályok betartatásáról a magyar Kormánynak kell gondoskodnia. A rendelet tehát korlátozza azoknak a gázkészülékeknek a gyártását és forgalomba hozatalát, amelyeknek a szezonális hatásfoka, azaz a teljes fűtési időszakra vetített valós üzemállapota nem éri el a 86%-ot (azaz ’B’ energetikai osztályt), és amelyek névleges hőteljesítménye 400kW alatt van. Ezeket a követelményeket gyakorlatilag csak a kondenzációs kazánok képesek teljesíteni.

A rendeletben kivételt képeznek a kapcsolt rendszerű, ill. gyűjtőkéménybe kötött berendezések, így azok forgalomban maradhatnak, amíg a készülékek káros anyag (nitrogén-oxid) kibocsátására vonatkozó értékek 2018-ban életbe nem lépnek.
2018. szeptember 26-tól a fűtőberendezések nitrogén-oxid mennyiségben kifejezett kibocsátása nem haladhatja meg az alábbi értékeket:
-- gáznemű tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok: 56 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben, azaz égéshőben kifejezve,
-- folyékony tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve.
Forrás:http://www.greenfo.hu/

Képek a cikkhez